Tag Archives: đặc sản bình định

Rượu Bàu Đá Bình Định chính gốc tại TP Hồ Chí Minh

Bàu Đá là tên của một bàu nước ngày xưa cả làng dùng chung, đây là nguồn nước dùng để chưng cất rượu Bàu Đá. Sở dĩ rượu Bàu Đá thơm ngon và đậm đà như vậy thì bí quyết chính là nhờ bàu nước này. Hiện nay, bàu nước này đã cạn nước, nguồn… Read More »